fbpx

Vi tilbyder

Rekruttering

Det handler om mennesker

Bridger hjælper dig med rekrutteringen af nye medarbejdere. Vi har særligt fokus på at sikre, at alle ansøgere har en god oplevelse i mødet med dit brand – også dem, som ikke tages i betragtning til stillingen. Det handler om mennesker, og Bridger er med fra første samtale med dig til onboardingen af din nye medarbejder.  

De uslebne diamanter

Når en ny medarbejder skal ansættes, skal du tage stilling til, om du vil købe dig til en erfaren medarbejder, der besidder alle de ønskede kompetencer, eller om du i stedet vil ansætte en mindre erfaren medarbejder, et talent, som ikke nødvendigvis besidder kompetencerne, men til gengæld er dygtig til at tilegne sig dem. Der er fordele ved begge modeller, men hos Bridger går vi især ind for at ansætte talenter. De er indstillet på at lære nyt og kan bidrage med den nyeste viden fra universiteterne. Derudover får du også mulighed for at forme en nøglemedarbejder, som på den lange bane skaber uvurderlig værdi. 

Bridgers rekrutteringsproces

Step 1: Forventningsafstemning

For at kunne finde den rette nye medarbejder, er det vigtigt, at vi kender din virksomheds behov og problemstillinger. Derfor er første skridt at identificere dine behov og i forlængelse heraf nå frem til, hvilken faglig og personlig profil, der kan skabe den ønskede værdi. 

Step 2: Markedsføring og headhunting

Bridger sætter jagten ind på jeres nye medarbejder. Vi markedsfører stillingsopslaget strategisk og bruger særligt vores netværk til at komme i kontakt med relevante kandidater. Vi ved, hvor vi skal lede og tager gerne headhunting i brug.

Step 3: Screening og interviews

Screening er essentielt, når det rette match skal findes, og ved at screene kandidaterne finder vi ud af, om deres faglige og personlige profil passer ind i din virksomhed. På baggrund af screeningen sender vi de bedste kandidater videre til en samtale, så kemien kan testes af i praksis. 

Step 4: Ansættelse

Når den helt rigtige kandidat er fundet, er det tid til at ansætte. Ansættelsen er mere end en samtale om løn og en underskrift på kontrakten. Det er i lige så høj grad en forventningsafstemning mellem virksomhed og medarbejder, og Bridger understøtter begge parter i situationen. 

Step 5: Onboarding

Onboarding sker efter ansættelsen, men er en af de vigtigste stadier i rekrutteringsprocessen. En gennemført onboarding giver den nye medarbejder en succesfuld start på jobbet. Det kræver en indsats fra dig og dine medarbejdere, og Bridger står klar til at guide jer igennem medarbejderens første tid på jobbet.

Step 6: Evaluering

I evalueringsfasen er opfølgning og dialog nøgleordene. Bridger følger op på både virksomhed og kandidat for at sikre, at alle trives, og matchet fortsat er helt perfekt. Vi understøtter et givende samarbejde mellem dig og din nye medarbejder – også efter rekrutteringen. 

Vidste du at...

I rekrutteringsprocessen er det vigtigt at være bevidst om den oplevelse, alle de involverede får. Hos Bridger tager vi udgangspunkt i data om kandidaters positive såvel som negative erfaringer med rekrutteringsforløb. På den måde kan vi strukturere en attraktiv rekruttering, der tiltrækker stærke kandidater.  

Læs mere om kandidaternes tendenser og ønsker her.

70% på jobmarkedet er passivt jobsøgende og venter på, at jobbet finder dem.
70%
Kandidaters interesse for et job stiger i gennemsnit med 43%, hvis de bliver kontaktet af en headhunter.
46%
37% af danskerne mener, at andre faktorer vægter højere end lønnen, når nye jobmuligheder byder sig.
37%
83% af jobsøgende siger, at en dårlig oplevelse med en rekrutteringsproces giver et negativt indtryk af virksomheden.
83%